top of page

Våra tjänster

Vi är oberoende besiktnings-/värderingspersoner förordnade av Sveriges Handelskamrar. 

Förvärderingar

Denna tjänst vänder sig till såväl privatpersoner som företag. Idag önskar försäkringsbolagen att deras försäkringstagare har ordentlig dokumentation på sina värdeföremål varpå våra värderingar är utformade och gjorda i enlighet med Sveriges Handelskamrars rekommendationer. 

Vid en förvärdering undersöks och värderas befintliga smycken och silverföremål, beroende på syftet med förvärderingen användas två olika typer av värderingar.

Delningsvärde

Är det värde som motsvarar vad man kan förvänta sig att få betalt för sitt smycke eller silver vid en eventuell försäljning. Detta används framförallt när det är aktuellt att dela upp ärvda värdeföremål eller när man vill sälja sina smycken och sitt silver.

Eftervärderingar

Denna tjänst utövas på uppdrag av försäkringsbolag

Kurser, föredrag och utbildningar 

vi skräddarsyr ett föredrag/kurs till er önskan, t.ex. smyckeshistoria, ädelstenar, kända smycketillverkare, kungliga smycken. Det går bra att boka via mail eller telefon. 

Håll även utkik och kom och lyssna till oss när vi talar på Antikmässor etc. 

Återanskaffningsvärde

Är den värdering av ett föremåls värde motsvaranade ett likvärdigt skulle kosta att återanskaffa, detta värde används framförallt då ett föremål ska värderas i försäkringssyfte. Värdena som anges är då nyvärde eller marknadsvärde.

Nyvärde motsvarar kostnaden för att vid ett visst tillfälle, på den öppna marknaden i Sverige, anskaffa ny likvärdig egendom utan avdrag för värdeminskning. Inkl. ev. handelsmarginal och ev. moms. Marknadsvärde motsvarar värdet på den öppna andrahandsmarknaden i Sverige, för likvärdig egendom av samma slag och i samma skick som den besiktigade/värderade egendomen vid en viss tidpunkt. Inkl. ev. handelsmarginal och ev. moms.

Försäljnings- och förmedlingsuppdrag

Vi hjälper dig att förmedla dina smycken och ditt silver till den bästa marknaden och till marknadens bästa priser.

Private sale

För dig som vill boka ett privat möte och söker det där speciella smycket som har det lilla extra, har vi det inte i lager så ser vi till att skaffa det. 

Vi köper guld och silver 

Vi köper allt guld och silver t.ex. ett styck örhänge, en trasig kedja m.m.

Omarbetningar, reparationer och nytillverkningar

Vi samarbetar med landets främsta guld- och silversmeder, gravörer och juvelsfattare samt med de främsta stensliparna och stenleverantörerna av både diamanter och färgstenar världen över. Vi har även gammalslipade diamanter och andra ädelstenar i lager.

bottom of page